Lumibird Group

logo et courbe des catégory quantel medical

Grupa Lumibird

Lumibird, jeden z wiodących specjalistów w dziedzinie laserów na świecie

Dzięki pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu i biegłości w zakresie 3 kluczowych technologii - laserów na ciele stałym , diod laserowych i laserów światłowodowych - grupa projektuje, produkuje i wprowadza na rynek wysokowydajne lasery dla nauki (laboratoria i uniwersytety), przemysłu (produkcja, obrona, czujniki LiDAR) i medycyny (okulistyka).

OBSZARY DZIAŁANIA GRUPY

PRZEMYSŁ & NAUKA

Lasery na ciele stałym i diody laserowe o dużej mocy

OBRONA & PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

Lasery i wzmacniacze światłowodowe

CZUJNIKI LIDAR

Systemy elektrooptyczne na bazie lasera

MEDYCYNA

Lasery medyczne i rozwiązania ultradźwiękowe

Laser

MEDYCYNA

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej grupy Lumibird: