Informacje ogólne

Eye Cells

Schemat: Analogia oko / aparat fotograficzny

 

Mechanizm widzenia

Składa się z:

  • Fundamentalna i wyjątkowo złożona funkcja zapewniana przez układ wzrokowy.
  • Percepcja promieni świetlnych i ich interpretacja, w celu postrzegania środowiska.

Oko:

  • Podstawowy element tego układu.
  • Często porównywane jest do aparatu fotograficznego: 
    • Można opisać oko jako coś w rodzaju camera obscura, zaopatrzonej w obiektyw złożony z dwóch soczewek (rogówka i soczewka), z ustawieniem ostrości (akomodacja) i przesłoną (źrenica). Film (siatkówka), na którym odwzorowywany jest obraz jest przekształcany w przekaz cyfrowy (przetwarzanie energii świetlnej) przekazywany przewodem (nerw wzrokowy), który następnie interpretowany jest przez mózg. (1)
  • Wszelkie nieprawidłowości w jednym ze składników tego systemu mogą zakłócać jego działanie i powodować różne patologie.

Film 1: Anatomia oka