Diagnostyka

logo et courbe des catégory quantel medical

RETIMAX ADVANCE PLUS

  • Umożliwia obiektywną ocenę funkcjonalną układu wzrokowego, zgodnie ze standardem SCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision). 
  • Posiada zdefiniowaną przez użytkownika normatywną bazę danych dotyczącą wieku pacjenta, umożliwiającą szybką i skuteczną diagnostykę kliniczną. 
  • Oprogramowanie Phoenix dla wszystkich produktów CSO.

https://www.csoitalia.it/en/prodotto/info/55-retimax