Lasery

logo et courbe des catégory quantel medical


VITRA 689: LASER PDT NASTĘPNEJ GENERACJI
 

Jedyny laser PDT dostępny na rynku!

W związku z ostatnimi wymaganiami okulistów, Quantel Medical opracował nowy laser dedykowany do fotodynamicznej terapii laserowej: Vitra 689.

Zaprojektowany w odpowiedzi na potrzebę odnowienia lasera PDT i nowe zastosowania kliniczne, takie jak chroniczna retinopatia surowicza i polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa (PCV), Vitra 689 jest obecnie jedynym laserem PDT dostępnym na rynku.

Model nadal dostępny w niektórych krajach zgodnie z lokalną rejestracją: Vitra PDT

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt.